Veel woorden hebben meerdere betekenissen. Voor de maker van cryptogrammen levert dit heel veel mogelijkheden op. Het moet wel leuk blijven.

Zo is 'stuk' = een deel, maar ook een schoonheid.
'Hart' = een orgaan, maar ook het centrum. 
'Even' = paar, maar ook een moment.
'Mot' = een beestje, maar ook ruzie.
'Slag'= kaartterm, maar bv. ook in zwemstijlen.
enz.

In vb. 3 merk je dat andere besproken mogelijkheden veelal tesamen in een omschrijving kunnen voorkomen. In dit geval, de 'weglating'. 

Voorbeelden:

Colleges die het ook niet zeker weten. (5)

'Colleges' en 'Niet zeker weten' wijzen naar hetzelfde woord: 'Raden'
Oplossing:
RADEN

Dit mooie meisje functioneert niet meer..(4)
'Mooi meisje' = stuk en 'wat niet meer functioneert' is ook stuk.
Oplossing:
STUK

Onenigheid over een eindeloos rijgsnoer. (4)
'Rijgsnoer' = veter, en is eindeloos, dus vete; 'onenigheid' = vete
Oplossing:
VETE