Hallo, Beste CRYPTOFIEL in spe...,

Als je al de gewoonte hebt om kruiswoordraadsels op te lossen is het een heel kleine stap naar het oplossen van cryptogrammen.

Het voorvoegsel 'crypto' ( grieks ) betekent 'in het geheim zijnde wat het 2de lid betreft'.
Zo is 'cryptografie' = techniek of kunst van het geheimschrift.

Als je de reeksen cryptische omschrijvingen (zie Omschrijvingen) doorneemt, stel je toch verschillende basisregels(?) vast, hoewel er natuurlijk van regels geen sprake kan zijn. Ik heb ze 'Fundamenten' genoemd, omdat ze toch voor de beginner een houvast kunnen betekenen. 

Zoals je al hebt kunnen lezen in het Voorwoord is een cryptogram een soort puzzel in geheimschrift.
Het is een spel tussen de opsteller en de hobbyist, van verbergen, verschalken, verrassen en ... opwinding bij de ontcijfering.

En zoals overal geldt ook hier de stelregel: oefening baart kunst. De bedrevenheid in het oplossen, de speciale manier van denken maak je je eigen door veel te oefenen. Je benadert bij wijze van spreken de gedachtengang van de opsteller. Dan sta je soms toch in bewondering voor zijn magnifieke formulering.

Veel ontspanning toegewenst.