De nul (=niets) en de 'o'   zijn dankbare tekens voor de maker van cryptische toestanden.

Ook X is interessant als 'keer', 'maal', 'kruis' of de onbekende uit de wiskunde.

De 'a' als eerste, de 'b' als tweede, 'ff' als effen, 'hh' als haas, 'kk' als kaas, 'll' als ellen, 'mm' als emmen, 'pp' als pees, 'ss' als essen, 't' als thee, 'v' als vee, 'ww' als wees, 'z' als zet, ook als laatste.

'44444' als vieren, '88888' als achten (= eren)

 

Voorbeelden:

10-9-7-6-5-4-3-2-1(9)

Men telt duidelijk, maar achterwaarts. Gezien dat de 8 er niet bij is? Hoe zeg je dat anders? 
Vandaar de oplossing:
ACHTERUIT

Na u komen de koeien, varkens, schapen, etc... (3)

Wat hebben die dieren van de boerderij te maken met 'u'?? En dan nog wel 'na u'? Tot je opeens denkt aan het alfabet.
De oplossing is
VEE.

Laatste arbeid aan het uitspansel (5)

Laatste (= Z), arbeid = werk. En uitspansel is toch ook wel ZWERK!

 

Lokletters. (3)
Oplossing: AAS