1 april 24

- Inbreng Puzzel 234 en bij "Wie of Wat": nrs 801, ..., 804.

15 maart 17

- Inbreng van de andere rubrieken bij "Nadenkertjes".

1 sept. 14

- Inbreng van MP4-formaat bij de cryptopictures

1 dec. 13

- Inbreng van "Wie of wat" rubriek .

1 febr. 12

- Inbreng van de "Nadenkertjes".

5 sept. 09

- Inbreng van "Cryptopictures".

27 maart 09

- Inbreng van aparte zoekpagina.

4 maart 07

- Nieuwe look van de site.

4 juni 06

- Vanaf nu kan je ook puzzelen online

3 februari 05

- Inbreng pagina "Spellen". (nadien 'Ontspanning')

van januari 04 t.e.m dec.2010

- de 1ste en de 15de van de maand verscheen er een opgave en de winnaars werden vermeld. Alle "Opgaven en Oplossingen" zijn nog beschikbaar.

12 januari 04 

-  Inbreng "Doordenkertjes".

21 november 03 

-  verhuis naar   "www.cryptogrammen.be"

april 2003

 - Start van de website "www.cryptogrammen.tk".