Doordenkertjes

900 doordenkertjes die ik verzameld heb, bijeengebracht en bewerkt, zijn ondergebracht in 3 reeksen.  Het getal achter sommige omschrijvingen is een link naar de uitleg.

De oplossingen (in de 5de kolom) zijn onzichtbaar. Dit om de ontspanningswaarde te verhogen.
Bij CTRL + klik of dubbelklik  (in 5de kolom)worden ze zichtbaar.

Bij 'nadenkertjes' vind je plezante (soms cryptisch) dingetjes. (alle hulp is welkom)

Zoek je een doordenkertje in een reeks? Gebruik het register.

Het verschil tussen een cryptische omschrijving en een doordenkertje is niet altijd scherp afgelijnd. Het is wel zo dat men hier geen geheimtaal gebruikt. Verwijzingen naar gezegden, spreekwoorden, volkse wijsheden,  enz. zijn hier aan de orde. 

Veel ontspanning toegewenst.